Eleri Lynn – Amgueddfa V&A


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Celf, Tecstiliau, Ffasiwn, Hanes
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Eleri Lyn yn siarad am Amgueddfa V&A.

Tasg 2

Gwrando a deall > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro brawddegau yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i’r Amgueddfa V&A yn Llundain.
• Gwneud gwaith ymchwil i’r cynllunydd dillad enwogVivienne Westwood.
• Ysgrifennu disgrifiad swydd ar gyfer eich swydd ddelfrydol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,