Nerys Evans – Araith


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg/uchel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 > Gwrando a deall
Tasg 2 > Gwaith geirfa
Tasg 3 > Yr arddodiaid
Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,