Eirian Jones – Chwarel Blaenau


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Daearyddiaeth, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Eirian Jones yn
siarad am weithio yn Chwarel Blaenau Ffestiniog.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y
trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac
sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y
trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geiriau benywaidd a geiriau gwrywaidd oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu swydd ddisgrifiad ar gyfer eich swydd ddelfrydol.
• Gwneud gwaith ymchwil i hanes eich pentref/tref chi.
• Gwneud gwaith ymchwil i’r diwydiant chwareli ym Mlaenau Ffestiniog.
• Ysgrifennu araith naill ai o blaid neu yn erbyn y gosodiad ‘Rhaid i ni dderbyn nad ydy menywod yn ddigon cryf i gyflawni rhai swyddi o fewn ein cymdeithas’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,