Eilir Phillips – Y Coliseum


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Drama, Astudiaethau Perfformio
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Eilir Phillips yn siarad am Y Coliseum yn Llundain

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith a bratiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau, berfenwau ac ansoddeiriau oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i hen theatrau yn eich ardal chi.
• Ysgrifennu cyfweliad gyda rhywun sy’n gweithio yn y byd theatr/Cyfryngau.
• Ysgrifennu dyddiadur Eilir Phillips ar ôl diwrnod caled yn y gwaith.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,