Eifion Griffiths – Melin Tregwynt


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Hanes, Celf/Tecstiliau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl
Nod ac amcanion:

Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Eifion Griffiths yn siarad am Felin Tregwynt.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant yn seiliedig a y trac sain. Gosod y geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ynddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau priod ac enwau cyffredin ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i gynnyrch Melin Tregwynt.
• Creu hysbyseb ar gyfer cynnyrch Melin Tregwynt i’w roi yn y papur newydd.
• Creu tudalen wefan newydd ar gyfer y cwmni.
• Gwneud gwaith ymchwil i gynnyrch eraill yn y byd tecstiliau sy’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,