Dylan Glyn Williams – Eriels Teledu


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Electroneg, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dylan Gwyn Williams yn siarad am eriels teledu.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain a llenwi’r bylchau perthnasol wrth wrando.

Tasg 3

Ymarfer dilyniant > gwrando’n ofalus ar y trac sain a gosod y geiriau yn y drefn gywir.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu disgrifiad swydd ar gyfer eich swydd ddelfrydol.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Os ydyn ni am achub yr iaith Gymraeg – rhaid arbed unrhyw doriadau i S4C’.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae S4C yn amherthnasol ac yn hen ffasiwn yng ngolwg pobl ifanc Cymru’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,