Dylan Garner – Model


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Ffasiwn
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dylan Garner yn siarad am ei yrfa fel model proffesiynol.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread o Dylan Garner.
• Ysgrifennu dyddiadur Dylan Garner ar ôl y noson yn Efrog Newydd pan ddechreuodd ei yrfa fel model.
• Ysgrifennu disgrifiad swydd ar gyfer eich swydd ddelfrydol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,