Nerys Blue – Rafftio a Kayake


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gosod gwybodaeth o dan y penawdau cywir ar ôl gwrando ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cwestiynau gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > gosod gwybodaeth o dan y penawdau cywir ar ôl gwrando ar y trac sain.

Tasg 5

Astudio iaith > astudio tafodiaith De Cymru.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,