Doreen Lewis – Rheilffordd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Daearyddiaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar Doreen Lewis yn siarad am Gae’r Blodau Menyn ac am reilffordd Llanbed i Aberaeron.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r tafodiaith a ddefnyddir ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Syniadau pellach

• Gwneudgwaith ymchwil i’ch ardal chi nôl yn 1911.
• Gwneudgwaith ymchwil i’r math o drafnidiaeth a ddefnyddiai bobl yn eich ardal chi nôl yn 1911.
• Ysgrifennu am leoliad sydd wedi cael dylanwad mawr arnoch chi.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,