Dewi Williams – Chwarel


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Daearyddiaeth, Cwricwlwm Cymreig
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > llenwi bylchau wrth wrando ar y trac sain am y tro cyntaf.

Tasg 2

Datblygu geirfa > astudio geirfa o’r trac sain.

Tasg 3

Datblygu geirfa > astudio tafodiaith Dewi Williams ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio enwau benywaidd a gwrywaidd.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > gosod enwau benywaidd a gwrywaidd o’r trac sain mewn brawddegau er mwyn ymarfer treiglo enwau benywaidd.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i’r traddodiad o gloddio am lechi yng Ngogledd Cymru.
• Gwneud gwaith ymchwil i swyddi/gyrfâu aelodau o’r teulu.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,