Dewi Parry – Cadw Milgwn


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dewi Parry yn siarad am gadw cwn milgwn.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant – gosod y geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ynddo ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau priod ac enwau cyffredin ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau unigol ac enwau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu bwletin radio yn sylwebu ar ras milgwn.
• Ysgrifennu adroddiad papur newydd yn sôn am ddigwyddiad yn ymwneud â rasio cwn,
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae rasio milgwn yn greulon ac yn anfoesol. Dylid ei wahardd yn gyfan gwbl’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,