Delyth Jones – Swyddfa Post


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Gwasanaethau Cyhoeddus
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Delyth Jones yn siarad am redeg Swyddfa Post.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro cyfres o frawddegau yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu sgwrs rhwng Delyth ac un o’i chwsmeriaid lleol ben bore.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Rhaid achub ein swyddfeydd post – nhw ydy calon cymunedau Cymru.’
• Ysgrifennu sgwrs rhwng Dai a Delyth ar ôl diwrnod prysur yn y gwaith.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,