Dean Powell – Hanes Dr William Price


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Addysg Grefyddol, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a dall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dean Powell yn siarad am Dr William Price.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau priod ac enwau cyffredin oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread o Dr William Price.
• Gwneud gwaith ymchwil i gymeriadau enwog o’ch ardal chi.
• Ysgrifennu portread o berson adnabyddus/enwog sy’n dod o’ch ardal chi.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,