Daniel Lloyd – Ysgrifennu caneuon


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Daniel Lloyd yn
siarad am gyfansoddi ac am Rosllannerchrugog.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau cyffredin, ansoddeiriau a berfenwau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i hanes eich hoff gan neu gan enwog o’ch dewis chi.
• Ysgrifennu disgrifiad creadigol o’ch ardal/bro.
• Ysgrifennu portread o berson diddorol yn eich ardal chi (dim aelod o’r teulu).


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,