Dan WIlliams – Gwneud hufen iâ


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Arlwyo
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dan Williams yn siarad am wneud hufen iâ.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith a bratiaith sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Creu hysbyseb Cymraeg ar gyfer ‘The Bench’ i’w roi yn y papur newydd.
• Creu rysáit a chyfarwyddiadau ar sut i fynd ati i wneud hufen iâ.
• Ysgrifennu ymson hufen iâ ar ddiwrnod poeth.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,