Martina Davies – Dawnsio Llinell


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > gosod camau’r ddawns yn y drefn gywir ar ôl gwrando ar y trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng bratiaith a thafodiaith.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,