Dai Jenkins – Gwersyll yr Urdd, Llangrannog


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Twristiaeth a Hamdden, Gyrfau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dai Jenkins yn siarad am ei brofiadau o weithio yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i wersyll Llangrannog a chreu pamffled newydd i’r gwersyll.
• Ysgrifennu dyddiadur ar wyliau yn Llangrannog.
• Ysgrifennu dyddiadur Dai Jenkins ar ôl iddo gael y ddamwain gyda’r ceffyl.
• Ysgrifennu atgofion Dai Jenkins o weithio yn y gwersyll.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,