Dafydd Hughes – Canolfan Felin Uchaf


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, ABCh, Dylunio a Thechnoleg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dafydd Hughes yn siarad am Ganolfan Felin Uchaf.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau addas i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i fanteision ac anfanteision ynni naturiol.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Rhaid dibynnu ar ynni naturiol er mwyn sicrhau digon o ber i Gymru’.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Ynni niwclear ydy’r unig opsiwn realistig er mwyn sicrhau digon o egni i’r byd’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,