Dafid John Griffiths – Cychod Aberdaron


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Gwyddoniaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar David John Griffiths yn siarad am gychod Aberdaron.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau unigol ac enwau lluosog oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i gychod Aberdaron.
• Ysgrifennu ymson cwch wrth hwylio ar ddiwrnod cyffrous/diddorol.
• Ysgrifennu stori ar y teitl – ‘Y cwch’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,