Clive Edwards – Canu a thripiau bws


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Astudiaethau Perfformio, Gyrfau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Clive Edwards yn siarad am redeg busnes bysiau a chanu.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Clive Edwards ac Iolo Williams ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread o berson busnes llwyddiannus.
• Ysgrifennu dyddiadur yn ystod gwyliau cyffrous a gawsoch.
• Ysgrifennu stori/dyddiadur/ymson ar y teitl – ‘Y daith fythgofiadwy’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,