Ceri Cunnington – Llwybr Beicio


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Gorfforol
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Ceri Cunnington yn siarad am lwybrau beicio yn ardal Blaenau Ffestiniog.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau benywaidd ac enwau gwrywaidd o’r trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i chwaraeon eithafol yng Nghymru a ledled byd.
• Ysgrifennu portread o berson sy’n ymwneud â chwaraeon eithafol.
• Gwneud gwaith ymchwil i chwarel Blaenau Ffestiniog.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,