Mari Wyn Williams – Canu Opera


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 > Ymarfer cyfannu
Tasg 2 > Ffeil o ffeithiau
Tasg 3 > Tafodiaith y gogledd
Syniadau posib


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,