Bryn Jones – Warden


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwricwlaidd: Daearydiaeth, gwyddoniaeth, Gyrfau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag wrth wrando.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Bryn Jones yn siarad am ei waith fel warden gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cyfle i wirio atebion ar gyfer tasg 1.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau priod ac enwau cyffredin ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
• Ysgrifennu disgrifiad swydd ar gyfer eich swydd ddelfrydol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,