Brychan Llŷr – Traeth Ogwr


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Brychan Llŷr yn siarad am Draeth Ogwr.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gyfres o gwestiynau i gyd-fynd ag atebion yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau unigol ac enwau lluosog ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro cyfres o frawddegau yn seiliedig ar y trac sain gan ganolbwyntio ar y treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu disgrifiad creadigol o draeth yn eich ardal chi.
• Ysgrifennu stori ar y teitl ‘Y traeth’.
• Gwneud gwaith ymchwil i’r hyn sy’n digwydd i ddaearyddiaeth ar draethau yn ystod cyfnodau gwahanol yn y flwyddyn.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,