Bobi Owen – Casglu Llythyron


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Bobi Owen yn siarad am gasglu llythyron.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar ran o’r trac sain a llenwi bylchau gwag wrth wrando.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread o Bobi Owen.
• Ysgrifennu llythyr David Lloyd George at olygydd y Faner.
• Gwneud gwaith ymchwil i David Lloyd George.
• Ysgrifennu portread o berson sy’n casglu rhywbeth penodol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,