Beti Thomas – Casglu Llwyau


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Beti Thomas yn siarad am ei diddordeb o gasglu wyau.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu dyddiadur Beti Thomas ar ôl iddi dderbyn y llwy yn Peillac, Llydaw.
• Ysgrifennu portread o berson sy’n casglu rhywbeth penodol.
• Ysgrifennu cyfweliad gyda pherson sy’n casglu rhywbeth penodol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,