Mari Grug – Gyrfa


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3/CA4

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 > Gwrando a deall
Tasg 2 > Gwrando a chasglu gwybodaeth

Tasg 3

Tasg 4 > Tafodiaith Sir Benfro

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,