Beth Cowell – Helfa Abwyd


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: ABCh, Gwyddoniaeth, Gwleidyddiaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Beth Cowell yn siarad am helfa abwyd.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant. Rhoi’r geiriau yn y drefn gywir wrth wrando ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i’r traddodiad o gynnal helfa abwyd.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Does dim lle i helfa llwynogod yn ein cymdeithas waraidd ni’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,