Bedwyr ap Gwyn – Eira Fyrddio


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Bedwyr ap Gwyn yn siarad am Eira Fyrddio.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain a llenwi’r bylchau perthnasol wrth wrando.

Tasg 3

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau cyffredin ac enwau priod oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu ymson person wrth eira fyrddio.
• Gwneud gwaith ymchwil i hanes eira fyrddio.
• Ysgrifennu portread o berson enwog o fewn y byd eira fyrddio.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,