Arthur Edwards – Gwneud ffyn


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Dylunio a Thechnoleg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Arthur Edwards yn siarad am wneud ffyn.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r dafodiaith sy’n cael ei defnyddio ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau priod ac enwau cyffredin ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eiriau unigol ac enwau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread byr o Arthur Edwards.
• Gwneud gwaith ymchwil i hen grefftau traddodiadolCymreig.
• Ysgrifennu portread o berson sy’n arbenigo mewn crefft arbennig.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,