Anna Jones – Fferm Ceffylau Gwedd Dyfed


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden, Gwyddoniaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Anna Jones yn siarad am Fferm Ceffylau Gwedd Dyfed.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Creu pamffled yn hysbysebu’r fferm.
• Gwneud gwaith ymchwil i geffylau gwedd.
• Ysgrifennu dyddiadur plentyn ar ôl ymweld â’r fferm.
• Ysgrifennu dyddiadur/stori/ymson ar y teitl – ‘Y daith fythgofiadwy’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,