Ann Ireland – Tafodiaith Rhosllannerchrugog


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Ann Ireland yn siarad am dafodiaith Rhosllannerchrugog.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith sy’n codi o’r trac
sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau, ansoddeiriau a berfenwau sy’n codi o’r trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu darn creadigol am eich ardal/bro.
• Ysgrifennu traethawd ar y teitl – ‘Beth yw pwysigrwydd tafodiaith i Gymru’?
• Ysgrifennu cyfweliad gyda rhywun lleol sy’n defnyddio tafodiaith draddodiadol yr ardal.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae tafodieithoedd yn hanfodol os ydy’r iaith Gymraeg yn mynd i ffynnu’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,