Marc Griffiths – Stiwdio Bocs


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o eirfa > darganfod ystyr i eiriau sy’n ymddangos yn y trac sain.

Tasg 3

Cwestiynau amlddewis > disgyblion i ateb y cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Cywain gwybodaeth > gwrando’n ofalus ar y trac sain a chofnodi barn Marc Griffiths am y pwyslais a roir i’r radio o fewn ysgolion.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,