Angharad Gwyn – Cwmni Adra


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Cymraeg, Celf, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Angharad Gwyn yn siarad am ei busnes ‘Adra’.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau, berfenwau ac ansoddeiriau sy’n codi o’r trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu adolygiad o wefan ‘Adra’.
• Creu hysbyseb ar gyfer cwmni ‘Adra’ i’w osod mewn papur newydd.
• Creu cwmni sy’n gwerthu cynnyrch sy’n gysylltiedig â Chymru a chrëwch hysbyseb


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,