Angela Gould – Canolfan Gelfyddydau Miwni


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Astudiaethau Perfformio, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Angela Gould yn siarad am Ganolfan Celfyddydau Miwni.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i ganolfannau celfyddydol yn eich ardal chi.
• Creu hysbyseb yn denu pobl ifanc i’r ganolfan.
• Creu holiadur yn casglu gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc yn eich ardal chi.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Does gan bobl ifanc ddim parch na moesau’.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Does dim digon o gyfleoedd i bobl ifanc o fewn ein cymunedau’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,