Andy Rowlands – Hyfforddiant Milwrol


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Gyrfau, Gwasanaethau Cyhoeddus
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar yr Uwch Gapten Andy Rowlands yn siarad am ei brofiadau yn y fyddin.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i waith y Fyddin Brydeinig.
• Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae rhyfel yn anfoesol ac yn anghyfiawn ar bob achlysur’.
• Ysgrifennu adroddiad papur newydd am ddigwyddiad pwysig mewn rhyfel o’ch dewis chi.
• Astudio’r gerdd ‘Y Coed’ gan Gwenallt ac ysgrifennu gwerthfawrogiad ohoni.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,