Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Iechyd a Gofal, Astudiaethau Harddwch
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu /Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Alwena Llywarch Pugh yn siarad am ei busnes triniaeth harddwch ‘Staylittle’.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith sy’n codi o’r trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i driniaethau harddwch amrywiol.
• Creu hysbyseb ar gyfer y busnes i’w roi yn y papur newydd lleol.
• Ysgrifennu ymson Alwena Llywarch Pugh wrth iddi roi triniaeth.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,