Marc Griffiths – Rhaglen Grav


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng geiriau unigol a geiriau lluosog a chwilio amdanynt yn y trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng enwau cyffredin ac enwau priod.

Tasg 5

Astudio iaith > astudio tafodiaith Marc Griffiths yn y trac sain.

Syniadau pellach

Ewch ati i ysgrifennu rhaglen radio ar gyfer gorsaf radio yr ysgol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,