Alun Reynolds – Canu a Recordio


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Alun Reynolds yn
siarad am recordio caneuon.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o eirfa > astudio geirfa yn ymwneud â’r byd
perfformio a recordio.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o eirfa > astudio geirfa benodol sy’n codi o’r
trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio enwau benywaidd a gwrywaidd ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread o’ch arwr/arwres.
• Ysgrifennu portread/ffeil o ffeithiau o’ch hoff fand.
• Ysgrifennu am eich hoff gân.
• Ysgrifennu stori/dyddiadur/ymson ar y teitl – ‘Fy mreuddwyd’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,