Alun Jones – Maes Gwersyll Dwyros


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’r ofalus ar y trac sain ac ar Alun Jones yn siarad am Faes Gwersyll Dwyros.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Shan Cothi ac Alun Jones ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i ardal Aberdaron.
• Ysgrifennu dyddiadur 3 diwrnod ar wyliau arbennig.
• Ysgrifennu stori antur ar y teitl ‘Y gwersyll’.
• Ysgrifennu disgrifiad creadigol o’ch bro/ardal.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,