Al Lewis – Canwr


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Al Lewis yn siarad am ei yrfa.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro brawddegau yn seiliedig ar y trac sain gan ganolbwyntio’n benodol ar y treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread o’ch hoff gerddor/canwr neu grwp cerddorol.
• Ysgrifennu portread o Al Lewis.
• Gwneud gwaith ymchwil i Al Lewis.
• Ysgrifennu dyddiadur lle’r ydych chi’n hiraethu am rywbeth.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,