Marc Griffiths – Cyflwynydd Radio


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o Marc Griffiths yn trafod ei yrfa fel cyflwynydd radio.

Tasg 2

Datblygu sgiliau gwrando a deall > gweithgaredd gwir neu gau?

Tasg 3

Tasg gwrando a chyfannu > rhoi geiriau yn y drefn y mae  Marc Griffiths yn eu dweud nhw ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > Datblygu dealltwriaeth o eiriau unigol a lluosog.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,