Vivian Parry Williams – Plygu Papur Bro


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a llenwi’r bylchau wrth wrando.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a gwirio atebion ar gyfer y dasg gyntaf.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o eirfa > astudio geirfa’r trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > Cywiro gwallau yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,