Siôn Jenkins – Dyfarnwr Pel Droed


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Siôn Jenkins yn siarad am ei brofiadau fel dyfarnwr pêl-droed.

Tasg 2

Datblygu geirfa > astudio geirfa yn ymwneud â’r byd pêl-droed.

Tasg 3

Datblygu geirfa > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Siôn Jenkins ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,