Gwyn Roberts – Arlunydd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwyn Roberts yn siarad am ei waith fel arlunydd.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o eirfa > astudio geirfa yn ymwneud â’r byd Celf ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad meddal ar ôl ‘ei’ gwrywaidd.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,