Eirlys Gruffydd – Ysbrydion Clwyd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Datblygu geirfa > astudio geirfa a chwilio am ystyron yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau priod ac enwau cyffredin yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau unigol a lluosog yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

Ysgrifennu am unrhyw brofiad anesboniadwy/rhyfedd rydych chi wedi ei gael.
Gwneud gwaith ymchwil i straeon rhyfedd/straeon ysbryd yn eich ardal chi.
Ysgrifennu stori arswyd neu stori ysbryd eich hun.
Ysgrifennu ymson ysbryd wrth iddo/iddi grwydro un noson.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,