David Daniel – Cymry Llundain


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar David Daniel yn siarad am gylchgrawn Cymry Llundain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o eiriau benywaidd a gwrywaidd ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad meddal ar ôl ‘ei’ gwrywaidd.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,