Lowri Davies – Cyd-yrru


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb datganiadau ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng geiriau unigol a geiriau lluosog a chwilio amdanynt yn y trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng bratiaith a thafodiaith.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,