Bethan Gwanas – Llinyn Trôns


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA4 (Haen Sylfaenol)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 > Gwrando a deall
Tasg 2 > Gwir neu gau?
Tasg 3 > Cywain gwybodaeth
Tasgau ymestynnol


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,