Cris Tomos – Clebran


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Cris Tomos yn siarad am y papur bro ‘Clebran’

Tasg 2

Gwrando a deall > creu cwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau, ansoddeiriau a berfenwau sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,